Novice
25. marec 2016
Veliki petek Gospodovega trpljenja »Glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo; pridite in ga častimo!«

Na veliki petek in soboto Cerkev po starodavnem izročilu ne obhaja evharistične daritve. Obrede velikega petka je v brezjanski baziliki Marije Pomagaj vodil dr. p. Leopold Grčar.

Opravilo velikega petka ima tri dele. V prvem je opravilo Božje besede, med katerim beremo pasijon ali poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija ter med drugim prosimo za sodobno družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. V drugem delu častimo križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja, v tretjem pa je obhajilni obred. Duhovnik že posvečene hostije, ki jih je prinesel iz ječe, kamor jih je odnesel na veliki četrtek, po koncu obreda odnese na novo mesto, tokrat v t. i. Božji grob.
Čeprav ima veliki petek noto žalovanja, ne smemo spregledati, da imata svoj smisel tudi veselje in upanje. Tudi na ta dan, tako kot na cvetno nedeljo, naj bi prevladovala misel na Kristusovo zmago. Na to nakazuje tudi rdeča mučeniška barva, ki jo uporabljamo pri bogoslužju in spominja na zmago, zaradi katere ima mučeništvo svoj pomen.

V brezjanski baziliki se božji grob nahaja v kapeli Marije Pomagaj. Pridite, molimo!

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije