Novice
10. februar 2016
Splošna avdienca papeža Frančiška Na Trgu svetega Petra je ob 10. uri potekala splošna avdienca papeža Frančiška, na kateri je papež spregovoril o pomenu svetega leta usmiljenja.

Papež Frančišek je med današnjo katehezo govoril o pravičnosti in delitvi lastnine. Izhajal je iz Druge Mojzesove knjige, kjer je opisana uvedba jubilejnega leta (2 Mz 25,9b-10.12a). To je predstavljeno kot ključen trenutek verskega in družbenega življenja izraelskega ljudstva.
Kot je pojasnil papež Frančišek, je to bila neke vrste »splošna oprostitev«, s katero so se lahko vsi vrnili v svoje prvotno stanje. Izbrisan je bil vsak dolg, povrnjena je bila zemlja, člani Božjega ljudstva so lahko ponovno uživali svobodo. Predpisi, kakor je ta o jubileju, so ljudstvu služili za boj proti revščini in neenakosti, obenem pa so zagotavljali dostojanstveno življenje za vse ter enako porazdelitev zemlje, na kateri se je živelo in s katero se je preživljalo. »Središčna ideja je, da zemlja izvorno pripada Bogu in je bila zaupana ljudem (1 Mz 1,28-29). Zato si je nihče ne more prisvojiti in ustvarjati razmer neenakosti,« je zatrdil papež in na avdienci zbrane vernike povabil, naj vsak pomisli, ali ima preveč stvari. »Zakaj jih ne bi pustili tistim, ki nimajo ničesar? Naj Sveti Duh navdihne vsakega med vami.«
»Dragi bratje in sestre,« je ob koncu kateheze dejal sveti oče, »svetopisemsko sporočilo je zelo jasno: pogumno se odprti za delitev dobrin z drugimi. To je usmiljenje! Če želimo usmiljenje od Boga, ga najprej imejmo mi sami med seboj: med sodržavljani, med družinami, med narodi, med celinami.« Prispevati k uresničitvi zemlje, ki bo brez revežev, pomeni graditi družbo brez diskriminacij; družbo, ki je osnovana na solidarnosti, ki usmerja k delitvi lastnine z drugimi, k porazdeljevanju virov, in ki je utemeljena na bratstvu in pravičnosti.

Povzeto po Radio Vatikan.
Foto: p. Robert Bahčič

Fotografije