Novice
24. september 2015
"Če hočeš druge vnemati, moraš sam goreti." Danes praznujemo god blaženega Antona Martina Slomška. Prihajajoči konec tedna bo v znamenju svetniškega kandidata, zavetnika učiteljev, vzgojiteljev in katehistov, zavetnik nove evangelizacije.

O svojem verskem, narodnem in kulturnem prizadevanju je Slomšek najbolje in največ povedal s svojim vodilom: »Sveta vera, bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike!«
Blaženi Anton Martin Slomšek je svojo predanost Mariji na poseben način izražal kot duhovnik in škof. Njegova teološka spoznanja o Mariji niso bila nič manj dragocena od teh, ki jih imamo danes. Za Slomška je bila vrednost Marijine navzočnosti v Cerkvi v njeni usmerjenosti v Kristusa. Že Slomšek je v svojem času učil, da je “Marija prapodoba Cerkve, ... njeno ogledalo … in da je vsa Kristusova, ker Bog v Svetem Duhu prebiva v njej”.
Tako, kot je Marija dala na razpolago svoje telo in sama sebe, da je lahko postala šotor za naselitev Božjega Sina na svetu, tako je Slomšek dal svoj čas in s pisano besedo ponesel Marijino ime med naše prednike.
(Stanislav Slatinek, Refleksija Slomškovih govorov o Mariji)

Pripravila: AEF

Fotografije