Novice
20. september 2015
Dan vojaškega vikariata Na nedeljo svetniških kandidatov smo na Brezjah s slovesno sveto mašo praznovali dan Vojaškega vikariata. Somaševanje je vodil vojaški vikar Matej Jakopič.

Duhovna oskrba v Slovenski vojski se je začela konec devetdesetih let preteklega stoletja, čeprav je v vsaj nekaterih enotah Teritorialne obrambe potekala že v času osamosvojitvene vojne. Dne 21. septembra 2000 je bil podpisan Sporazum med SŠK in Vlado RS o duhovnih oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski, Sporazum med Evangeličansko Cerkvijo v RS in Vlado RS o duhovnih oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski pa je bil podpisan 20. oktobra istega leta.
V poslanstvo Vojaškega vikariata sodi zagotavljanje duhovne oskrbe pripadnikom Slovenske vojske in njihovim družinskim članom ter uslužbencem upravnega dela Ministrstva za obrambo. V Vojaškem vikariatu deluje pet duhovnikov in šest pastoralnih asistentov iz Katoliške Cerkve ter dva duhovnika iz Evangeličanske Cerkve.
Duhovno oskrbo med uniformiranimi državljani v Sloveniji podpira Društvo sv. Modesta, ki sodeluje pri organizaciji dogodkov, kot so srečanje družin, dan Vojaškega vikariata, romanja h koreninam naše kulture in vere.
(povzeto po spletni strani Nadškofije Ljubljana)

V uvodu v sveto mašo je prisotne romarje, vojake in njihove družine pozdravil rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič. Somaševanje je vodil vojaški vikar, Matej Jakopič, ki je konec julija na tem mestu nasledil Jožeta Pluta.
Mateja Jakopiča so na mesto vojaškega kaplana v Slovenski vojski zaposlili leta 2001. Istega leta je v Kanadi sklenil častniško šolo za vojaške kaplane po NATO standardih. Tri leta kasneje je bil imenovan za namestnika vojaškega vikarja. Leta 2005 je znova potoval v Kanado, kjer je končal usposabljanja za vodilne vojaške kaplane. Od leta 2002 do leta 2006 je skrbel tudi za duhovno oskrbo na mirovnih misijah po svetu. Med drugim je služboval tudi v Afganistanu, kjer so vojaki v oporišču v kapelo postavili sliko Marije Pomagaj.
V nagovor romarjem je Matej Jakopič vključil svoje pričevanje, dogodek, ki se je zgodil avgusta 2012, ko je v tabor priletela raketa. Povzročila je le materialno škodo, naredila sredi tabora velik krater, a ranjenih ni bilo … Varovala jih je Marija Pomagaj!
Pričevanje Mateja Jakopiča je zapisano tudi v knjigi, zborniku 200 pričevanj, Po Mariji podarjene milosti.

Ob zaključku svete maše se je p. Robert Bahčič zahvalil vojakom za njihovo skrb in delo za domovino ter jim zaželel obilo blagoslova pri njihovem poslanstvu.

Pripravila: Andrej Eržen Firšt

Fotografije