Novice
16. september 2015
Srečanje evropskih Marijinih narodnih svetišč V sredini septembra se tradicionalno srečajo predstavniki evropskih Marijinih narodnih svetišč. Letos srečanje poteka v madžarskem narodnem svetišču Mátraverebély-Szentkút.

Leta 2003 je nastala Evropska marijanska mreža, ki med sabo povezuje 21 evropskih Marijinih svetišč, v 20 državah, ki predstavljajo 20 skrivnosti rožnega venca. Začetnik Evropske marijanske mreže je bil škof msgr. Jacques Perrier iz Lurda. K medsebojnemu povezovanju je povabil rektorje evropskih Marijinih narodnih svetišč. Že od samega začetka ima to povezovanje podporo tudi s strani Svetega sedeža.
Predstavniki Marijinih narodnih svetišč se srečujejo na študijskih dnevih, ki so vsako leto v enem izmed narodnih svetišč, kjer razmišljajo o pastorali romarjev in obiskovalcev Marijinih božjih poti. Letošnje srečanje se odvija v madžarskem narodnem svetišču Mátraverebély-Szentkút, ki se nahaja v severno vzhodnem delu Madžarske. Mátraverebély-Szentkút je v mrežo vključen od leta 2012 dalje, kot drugo madžarsko narodno svetišče. Pred njim se je namreč v mrežo vključilo svetišče Mariapocs, ki je narodno svetišče grško-katoliške cerkve.

Srečanja se letos udeležuje 35 predstavnikov iz večine evropskih Marijinih svetišč. Srečanje se je v torek, 15. septembra, pričelo z večerno molitvijo rožnega venca, danes pa se nadaljuje s predavanji in diskusijami na osrednjo temo letošnjega srečanja – priprava na sveto leto usmiljenja.

V mrežo evropskih Marijinih narodnih svetišč je vključeno tudi Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje. Na srečanju ga predstavljata rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič ter direktorica Romarskega urada Brezje, dr. Andreja Eržen Firšt.

Fotografije