Novice
13. september 2015
»In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mr 8,29a) Božja beseda današnje, 24. nedelje med letom, nam spregovori o tem, kdo je Jezus in kot kakšnega ga prepoznavajo apostoli.

Ko Kristus sprašuje: “Kaj pravijo ljudje, da sem?” sliši, da ga učenci istovetijo z največjimi imeni svoje zgodovine: z Elijem, Janezom Krstnikom, s preroki. Toda, nihče si ni upal Jezusa imenovati Mesija, Božji poslanec. Trenutek, ko Jezus svojim učencem postavi to vprašanje, je bistvenega pomena. Gre za trenutek odločilnega preobrata v Jezusovem življenju.
O tem je v pridigi osrednje romarske maše, na trgu pred brezjansko baziliko, spregovoril tudi rektor bazilike, dr. p. Robert Bahčič. Poudaril je pomen razlikovanja razumevanja Jezusovega poslanstva: tekom stoletij so ljudje na najbolj raznovrstne načine odgovarjali na vprašanje, kdo je On. Odgovori niso nujno napačni, a prevečkrat razumljeni z našo “človeško” logiko. V preteklosti so Jezusa velikokrat videli kot “političnega” vodjo in ne Božjega sina. Tudi sam apostol Peter mu pravi »Ti si Mesija«, a Jezus njegov odgovor dopolni s tem, da napove trpljenje, ki se dogodi pred vstajenjem.
Jezus se ni pustil ujeti v človeške opredelitve osvoboditelja, učencem želi pomagati razumeti, kdo je on; Trpeči Mesija, Mesija služabnik, in ne nek vsemogočen politični osvoboditelj. Jezus je poslušen volji svojega Očeta vse do darovanja lastnega življenja. To pa je v nasprotju s tistim, kar so mnogi od njega pričakovali. Njegova pot ni pot oblasti in zemeljske slave in hoja za Kristusom od nas zahteva konkretna dejanja.

Pripravila: AEF

Fotografije