Novice
18. junij 2015
Nova okrožnica papeža Frančiška Danes je v Vatikanu izšla nova okrožnica papeža Frančiška o ekologiji z naslovom: »Hvaljen bodi«. Naslov je vzet iz Hvalnice stvarstva ali Sončne pesmi sv. Frančiška Asiškega.

Datum predstavitve okrožnice 18. junij verjetno ni bil izbran naključno. Pred natanko 76 leti, 18. junija 1939, je papež Pij XII. svetega Frančiška, skupaj s sv. Katarino Siensko, razglasil za zavetnika Italije. Papež Janez Pavel II. pa ga je 29. novembra 1979 razglasil za zavetnika ekologije.
Sveti Frančišek je izkazoval svojo ljubezen vsem stvarem. Govoril je o sobivanju z vsem, kar je Bog je ustvaril. Njegova Sončna pesem je ena sama hvalnica Bogu za stvari in darove, ki prihajajo od Stvarnika samega.
Že nekaj mesecev pred izidom okrožnice je papež Frančišek dejal, da smo se preveč polastili narave in jo zlorabili in zato nam bo te napake tudi vrnila. Na letalu s Šrilanke proti Filipinom je dejal: »Menim, da je šel človek predaleč. Hvala Bogu, pa danes številni opozarjajo na to: tu bi rad omenil mojega preljubega brata Bartolomeja, ki že več let govori o tej temi. Pri pripravljanju okrožnice sem prebral veliko njegovih spisov.«
Okrožnica ima skoraj 200 strani in 246 točk.
Frančiškani imamo skoraj redno teme, ki govorijo o ekologiji in varovanju stvarstva na naših generalnih in provincialnih kapitljih in zlasti urad ali komisija za mir in pravičnost ter ohranitev stvarstva, ki ga ima skoraj vsaka enota reda po vsem svetu. Zato smo frančiškani toliko bolj veseli nove okrožnice papeža Frančiška, ki si je po sv. Frančišku Asiškem prevzel ime in sedaj je dal tudi naslov svoji novi okrožnici uporabljajoč besede asiškega ubožca.
Za binkošti leta 1997 je tedanji frančiškanski generalni minister, fr. Hermann Schalück, napisal odprto pismo vsem frančiškanom z naslovom: »Odprto pismo Frančiška Asiškega za leto 2000.« V zadnjem delu pisma bralce nagovarja, da naj bodo orodje stvarstva in pričevalci vstajenja.
Generalni minister Hermann je zapisal: »Imate samo en planet, eno samo luč, eno samo vodo, eno samo zemeljsko površje. To so vaši bratje in sestre in jih morate varovati kot take. V nasprotnem primeru vam ne bodo več služili. Povejte svojim sodobnikom, da morajo naravo in mater zemljo prositi za odpuščanje zaradi škode, ki so jima jo povzročili zaradi brezbrižnosti in sebičnosti.«
Proti koncu odprtega pisma zapiše: »Naj bo prilično ali neprilično, ne imejte druge zaposlitve, kot da pečete kruh, lomite kruh, delite kruh z ubogimi, da ste kruh za druge. Kjer se zgodi ta čudež spremenjenja, tam veje božji Duh in se rojeva prihodnost.«

Tudi papež Frančišek nam daje za zgled sv. Frančiška Asiškega, ki je živel globok odnos s Stvarnikom ter zdrav odnos z vsem stvarstvom. Pravi, da nas sv. Frančišek, ki je zvest Svetemu pismu, vabi, da v stvarstvu vidimo čudovito knjigo po kateri nam Bog govori ter nam posreduje del svoje lepote in dobrote: »Zakaj iz velikosti in lepote ustvarjenih reči moremo s primerjanjem motriti njihovega Stvarnika« (Mdr 13.5) in »Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih« (Rim 1,20).
Človeštvo ima moč za sodelovanje in k temu nas vabi papež, da bi bili božje orodje pri ohranjevanju stvarstva.
Naj navedem še preroške besede generalnega ministra fr. Hermanna iz Odprtega pisma: »Dejansko bo v tretjem tisočletju poklicanost za manjše brate in sestre, kjerkoli že bodo, v tem, da zbirajo razkropljene, zdravijo zlome, obvezujejo rane, nahranijo lačne, osvobodijo uboge, potolažijo žalostne, posušijo solze.«
Naj tudi Marija, kakor pravi papež, ki je skrbela za Jezusa, sedaj z materno ljubeznijo skrbi tudi za ranjen svet.

Pripravil: p. Robert Bahčič

Fotografije