Novice
24. maj 2015
»Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.« Na današnji dan praznujemo dva praznika, Binkošti in praznik Marije Pomagaj. Romarsko sveto mašo ob 10. uri je vodil rektor bazilike, dr. p .Robert Bahčič.

V Katoliški Cerkvi 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. Marije Pomagaj. K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija V. (1566–1572) so dežele okrog sredozemskega morja ogrožali Turki. Zbral je 222 ladij in 40.000 vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15.000 krščanskih sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litanij Matere Božje.
Binkoštna nedelja velja za sklep petdesetdnevnega praznovanja Kristusovega vstajenjskega slavja. Kristusova fizična navzočnost je prenehala, nastala pa je bogatejša navzočnost na duhovni zakramentalni ravni. Ta navzočnost se bistveno uresničuje po Svetem Duhu, ki je Duh poveličanega Kristusa, povišanega na Božjo desnico. Delovanje Svetega Duha se je posebno pokazalo na binkoštni praznik, ko so bili učenci napolnjeni s Svetim Duhom in začeli pogumno pričevati Jezusu Kristusu in njegovem odrešenjskem delu.
Binkošti s prihodom svetega Duha predstavljajo rešitev “prekletstva” Babilonskega stolpa, ko je Bog Babilonce za njihovo nečimnost in lakomnost kaznoval tako, da so začeli govoriti različne jezike. Nezmožni medsebojnega sporazumevanja so tako gradnjo morali opustiti in se razkropili po svetu.
V moči Kristusovega odrešenja pa na binkoštni praznik Sveti Duh začenja novo obdobje razumevanja in edinosti.
Na povezanost dveh dogodkov, Binkošti in Babilonskega stolpa, je v pridigi opomnil tudi rektor bazilike Marije Pomagaj, dr. p . Robert Bahčič. Poudaril je pomen prihoda Svetega Duha za širitev Gospodove besede in razumevanje njegovih dejanj. Bog je ponovno prišel v središče, da bi tudi mi kakor apostoli oznanjali velika Božja dela.

Posebne milosti smo deležni v letošnjem letu, saj nam dobri Bog daje na isti dan dvojni praznik. Pustimo se voditi k Bogu po Mariji, k Jezusu, kakor je zapisano na pročelju brezjanske bazilike: Po Mariji k Jezusu. To je pot, ki nas ne bo razočarala in po vrhu bo še varna, ker nas bo varovala naša mati Marija, ki jo tukaj na Brezjah častimo kakor Marijo Pomagaj.

Ob zaključku pridige je p. Robert prebral še zadnji del devetdnevnice k Mariji Pomagaj, ki jo je p. Otmar Vostner napisal leta 1945, na Brezjah:

“Kaj naj ti dam, Marija Pomagaj, za vso ljubezen, ki jo tako materinsko izkazuješ meni in vsemu našemu narodu? ... Ljubil te bom ne le z besedo, ljubiti te hočem v dejanju in resnici. ... Darujem ti svoje srce brez pridržka.”

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije