Novice
21. maj 2015
Novi generalni minister reda manjših bratov V Assisiju v teh dneh poteka generalni kapitelj, na katerem so danes izvolili tudi novega generalnega ministra reda manjših bratov.

S 109 glasovi od 126 je bil ponovno izvoljen dosedanji generalni minister, p. Michael Antony Perry, iz ZDA. P. Michael Anthony Perry je bil prvič izvoljen leta 2013, ko je nasledil p. José Rodriguez Carballa.

Red manjših bratov, ki ga je ustanovil sv. Frančišek Asiški, vsakih 6 let obhaja generalni kapitelj, ko se zberejo provincialni ministri iz vseh provinc in drugih enot reda (98), predstavniki bratov neduhovnikov iz vseh konferenc reda (14) ter člani generalnega vodstva (10) s tajnikoma za evangelizacijo in misijone ter za vzgojo in študij. Na generalnem kapitlju sodeluje tudi več kot 30 sodelavcev, ki bodo skrbeli za nemoten potek kapitlja (ekipa tajništva kapitlja, prevajalci, razlagalci, strokovnjaki za posamezna področja, redaktorji sklepnega dokumenta, predstavniki liturgične in logistične komisije). Na generalnem kapitlju se začrta smernice za delo in življenje bratov in se izvoli novega generalnega ministra, generalnega vikarja in osem generalnih definitorjev.

Iz Slovenske frančiškanske province sv. križa se kapitlja udeležujejo trije bratje, poleg provincialnega ministra p. Marjana Čudna sta navzoča tudi br. Marijan Cvitak, ki je predstavnik bratov neduhovnikov iz Južnoslovanske konference in p. Viktor Papež, ki na kapitlju sodeluje kot strokovnjak za pravna vprašanja.

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije