Novice
17. april 2015
Predstavitev knjige Asiški romar Sinoči, v četrtek, 16. aprila, smo v dvorani nad zakristijo javnosti predstavili novo knjigo, Asiški romar, Spremljevalec na poti in v molitvi, dr. p. Roberta Bahčiča.

Romanja so star pojav, saj so jih poznale že zgodnje civilizacije. Božje poti so poznali že Egipčani, Grki in Rimljani. Poznajo jih Hindujci, budisti, mohamedanci ter pripadniki ostalih verstev. To potrjuje književnost različnih narodov, kjer srečamo romanje kot zelo pogosten motiv.
Značilna oblika pobožnosti, božjepotništvo ali romanje, se je razvila v 4. stoletju. Sprva so ljudje hodili v Sveto deželo, Palestino, na kraje Jezusovega trpljenja ali smrti. Cilj številnih božjepotnikov je že zelo zgodaj postal tudi Rim. V srednjem veku pa se je romanje razmaknilo še v večji meri, saj naj bi se v tem času zgodilo največ čudežev, od prikazovanj do ozdravitev.
Visoki srednji vek, 13. stoletje, pa je tudi čas življenja in delovanja Frančiška Asiškega, o katerem govori nova knjiga, Asiški romar, Spremljevalec na poti in v molitvi.

Knjiga je prenovljeni in dopolnjeni ponatis razprodanega vodnika, ki ga je p. Robert Bahčič pripravil leta 2001. Zaradi velikega povpraševanja smo se odločili, da vodnik po poteh svetega Frančiška Asiškega ponatisnemo. Druga in dopolnjena izdaja prinaša nekaj dodatnih dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih 15 letih. Slovesno smo obhajali 800-letnico ustanovitve reda manjših bratov 1209–2009 ter 800-letnico posvetitve sv. Klare 1212–2012. Dodali smo tudi barvne fotografije ter knjigo naredili še bolj privlačno.

Za datum predstavitve Asiškega romarja je avtor, p. Robert, izbral 16. april, dan, ko Frančiškovi redovi vsako leto obnavljajo zaobljubo, v spomin na dan, ko je leta 1209 Frančišek s prvimi brati izročil svoje zaobljube papežu Inocencu III.
V predstavitvi se je avtor skozi knjigo sprehodil s pomočjo fotografij krajev, ki so predstavljeni v vodniku. Za glasbeno dopolnitev večera sta poskrbela kapucina, p. Stane Bešter in br. Luka Modic, ki sta prepevala asiške pesmi.

Kot je v uvodu v knjigo zapisal msgr. Stanislav Zore, OFM, ljubljanski nadškof metropolit, “Ne gre za vodič v običajnem pomenu besede. Avtor, dr. p. Robert Bahčič, se ni zadovoljil s tem, da bi nas popeljal od kraja do kraja ter nam pripovedoval o zgodovini in umetnosti. Skozi posrečen izbor besedil iz različnih frančiškanskih virov nam na posameznih krajih spregovori Frančišek; njegovi prvi bratje, posnemovalci in občudovalci ga predstavljajo, kakor so ga videli in doživljali.”

Knjiga je izšla v okviru založbe Romar, v nakladi 1000 izvodov. Na 254 straneh so s pomočjo fotografij, tekstov iz Frančiškovega življenja predstavljeni kraji, kjer je živel in deloval asiški svetnik.

Ob priložnosti izida vodnika po Frančiškovih poteh, smo v Romarskem uradu Brezje pripravili nove spominke, povezane z romarji: romarske obliže, blokec za romarske zapiske in sveče s podobo romarja. V parku ob baziliki pa se boste od včeraj dalje lahko fotografirali z našo maskoto, romarjem Vidom.

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije