Novice
15. april 2015
Etnološki muzej Mošnje Danes popoldan so v Mošnjah, v hiši nasproti cerkve, odprli prenovljeni Etnološki muzej Mošnje.

V Mošnjah so muzej uredili že pred desetimi leti v stavbi, ki je v lasti župnije Mošnje. Razstavili so predmete krajevne dediščine, ki so se ohranili skozi čas in so jih uporabljali ljudje, ki so tu živeli in delali. Vsi predmeti so bili zbirki darovani ali posojeni, kar priča tudi o spoštovanju Mošnjanov do svojih prednikov in do domačega kraja. V muzeju je predstavljenih več tem: šola, cerkev, izgnanci, čebelarstvo, čevljarska delavnica in gasilstvo, po izvedeni obnovi pa tudi arheološko najdišče Vila Rustica, ki je bilo odkrito in zavarovano ob gradnji gorenjske avtoceste.

Projekt obnove muzeja, vključno z menjavo oken, vrat, talnih in stenskih oblog, je Občina Radovljica izpeljala v sodelovanju s Turističnim društvom Mošnje, ki vodi dejavnost muzeja. Občina je za obnovo namenila približno 30 tisoč evrov in v ta namen pridobila nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Odprtja prenovljenega muzeja se je udeležilo veliko število domačinov ter častnih gostov: župan občine Radovljica, g. Ciril Globočnik, poslanka državnega zbora Republike Slovenije, ga. Irena Kotnik, direktorica Gorenjskega muzeja, mag. Marjana Žibert, vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Kranj, g. Miloš Ekar, župan sosednje občine Tržič, g. Borut Sajovic, dr. p. Robert Bahčič, rektor Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah ter župnik v Mošnjah, p. Tadej Inglič.

Nastanek in pomen muzeja sta ob odprtju predstavila predsednik Krajevne skupnosti Mošnje, g. Franc Peternel ter predsednica Turističnega društva Mošnje, ga. Damjana Pangerc. Program odprtja so popestrili člani in članice Folklorne skupine Juliana Kulturno športnega društva Hrušica.

Za obisk Etnološkega muzeja Mošnje je potrebna predhodna najava Turističnemu društvu Mošnje (031 598 934, tdmosnje@gmail.com).

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije