Novice
12. april 2015
Stara brezjanska oltar in ambon v Lescah Stara brezjanska oltar in ambon bosta odslej krasila leško baročno cerkev.

Oltar – daritveno mizo in ambon so na nedeljo Božjega usmiljenja slovesno predali svojemu namenu v leški cerkvi. Somaševanje je vodil radovljiški dekan, g. Andrej Župan.

Dr. p. Robert Bahčič, rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča je pri pridigi zbrane spomnil na Jezusov pozdrav: Mir vam bodi! Jezus učencev ni grajal, ampak jim je prinesel dar miru in odpuščanja. Kakšna Božja veličina je to!

Zbranim vernikom je zaželel, da bi ob današnjem prazniku v spravi z Bogom začutili ta notranji mir. Šele takrat se bomo lažje spravili tudi s sočlovekom. Mir prinaša notranjo osvoboditev in nam je podarjen. Skupaj z duhovniki in vernim ljudstvom se je zahvalil za velik Božji dar, ki ga bomo odslej prejemali tudi ob novi oltarni mizi.

Ob celostni prenovi prezbiterija, s katero so pričeli leta 2013, so iz Bazilike Marije Pomagaj odstranili oltarno mizo in ambon, za katera je leta 1975 načrte izdelal arhitekt Tone Bitenc.

Po drugem vatikanskem koncilu se je namreč s spremembo bogoslužja spremenila tudi notranjost naših cerkva. Poleg oltarja, pri katerem je prej duhovnik maševal obrnjen proč od vernikov, smo dobili v prezbiteriju bliže ljudstvu ambon in oltarno mizo. Tako je duhovnik mašno daritev daroval obrnjen proti vernikom.

Tudi v brezjanski cerkvi svetega Vida so sledili tem smernicam in 20. marca 1977 blagoslovili novi oltar. Blagoslovil ga je pomožni škof dr. Stanislav Lenič.

Oltar je sestavljen je iz kovinskega podstavka in granitne plošče. Pri prenovi brezjanskega prezbiterija so ga umaknili iz bazilike, danes pa je bila na njem darovana prva mašna daritev v leški cerkvi.

(P. Grimani)

Fotografije