Novice
22. marec 2015
Dekanijsko romanje Dekanija Trebnje je romala na Brezje s prošnjo za duhovne poklice. Ob somaševanju številnih duhovnikov je popoldansko sveto mašo daroval dekan Klavdio Peterca.

Pri molitveni uri pred sveto mašo so zbrani romarji prosili, da bi za k žetvi, ki je velika, delavcev pa malo, dobri Bog še naprej klical ljudi z velikodušnim srcem, globoko vero in zvestobo do konca.

Velika množica zbranih vernikov je prosila za vse Božje služabnike, da bi ljudem v stiski znali pomagati s pravimi besedami in dejanji. Da bi imeli čut za trpeče in da bi z Božjo pomočjo znali odkrivati smisel življenja, tudi tistim, ki ga sami ne vidijo več. Da bi v ljudeh prebujali vero, upanje in ljubezen. Da bi klicali na vse nas Božjega blagoslova in nam prinašali Jezusa.

Po ljubezni Božje Matere Marije Pomagaj so prošnje za duhovnike pri sveti maši položili pred nebeškega Očeta. Sledile so pete litanije Matere Božje in daritev svete maše. Somaševanje je ob 13 duhovnikih vodil dekan Klavdio Peterca. Pridigal je g. Jakob Trček iz Šentruperta.

V pridigi je izpostavil oblikovanje notranje drže. Le tako podobno kot gorčično zrno obrodimo mnogotere sadove. G. Trček nas je povabil, da nismo dobri kristjani le na zunaj, ampak to držo ponotranjimo. Potrebno je vedno znova preiskovati globine svojega srca, iti k spovedi in reči: “Žal mi je,” ter ponovno poiskati oporo v Bogu. Prazniki so nam v pomoč, da v svoje življenje vnašamo duhovnost, da ohranimo trdno držo tudi v preizkušnjah.

(P. Grimani)

Fotografije