Novice
26. december 2015
25. obletnica plebiscita Danes praznujemo 25. obletnico plebiscita, prelomnega dogodka v zgodovini slovenskega naroda. 23. decembra 1990 smo se nedvoumno odločili, da hočemo lastno državo, izid plebiscita pa je bil razglašen tri dni kasneje.

Ideja o plebiscitu, kot možnem načinu osamosvojitve se je v letu 1990 pojavila večkrat. Demos ga je januarja 1990 predvidel v programu z naslovom Deklaracija o samoodločbi. 4. oktobra istega leta je plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti v skupščini, sicer neuspešno, predlagala opozicijska Socialistična stranka Slovenije.
Po kratkotrajnih usklajevanjih je Skupščina Republike Slovenije 6. decembra 1990 na skupni seji vseh treh zborov sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Zanj so glasovali 204 delegati, proti ni bil nihče, štirje so se vzdržali.
23. december 1990 ob 7. uri so se odprla volišča po vsej državi in pred volivci je bil listek z vprašanjem: » Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« Ob volilni udeležbi več kot 93 % volilnih upravičencev oz. 1.361.738 volivcev je na zastavljeno vprašanje pritrdilno odgovorilo 1.289.369 volivcev oz. 88,5% vseh glasovalnih upravičencev, proti jih je bilo 57800.
26. decembra 1990 je Skupščina RS na slavnostni seji vseh treh zborov razglasila izide glasovanja na plebiscitu, predsednik Predsedstva RS Milan Kučan pa je na podlagi 10. člena zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti RS predstavil poglavitne naloge za uresničitev plebiscitarne odločitve:
1. priprava in sprejem Ustave RS kot samostojne države spomladi 1991
2. oblikovanje lastnega gospodarskega sistema
3. urejanje odnosov z drugimi jugoslovanskimi republikami
4. prevzemanje pristojnosti, katerih uresničevanje je bilo preneseno na zvezne organe
5. zavarovanje in obramba suverenosti RS.

“Slovenski narod se je s prepričljivo večino skoraj soglasno izrekel za samostojno državo. To je dejanje njegove volje, za katero ni nikomur odgovoren, razen samemu sebi. In sam seveda prevzema tudi vse posledice te svoje odločitve. To je akt, ki je nasledek njegovega pojmovanja in razumevanja svojega položaja v danem družbenem okolju in zgodovinskem trenutku. Je akt, ki ga lahko sprejme samo zrel narod, ki se v popolnosti zaveda svoje lastne individualnosti, ki ima odločno voljo do življenja v zavesti svojih zmogljivosti, narod, ki je sposoben in pripravljen soočiti se z izzivi časa in okolja, v katerem živi.”
Iz govora predsednika Skupščine Republike Slovenije dr. Franceta Bučarja ob razglasitvi rezultatov plebiscita.

(Povzeto po portalu Slovenska pomlad)

Pripravila: Andreja Eržen Firšt

Fotografije