Novice
30. november 2015
Danes goduje sveti Andrej, apostol Andrej je bil po krščanskem izročilu starejši brat apostola Petra in prvi od učencev, ki jih je Jezus osebno poklical k sodelovanju.

Mladost je žível v silnem hrepenenju
po napovedanem Odrešeniku,
zato verjel je Janezu Krstniku,
ki je ljudi pozival k spokorjenju.
Ko Jezus ga poklical je k učenju,
prepústil se je Božjemu dotiku,
zvestobo in predanost Učeniku
dokazal je v bridkosti in trpljenju.
Ljudje pogosto tjavendan živimo,
kar mimo nas gre sleherna ideja
in še po večnosti ne hrepenimo.
Pomislimo na svetega Andreja
obŕnimo se k njemu in molímo,
da tudi nas po Kristusu zažeja.

(Leon Oblak: Sto svetnikov in svetnic v sonetih)

Ob današnjem prazniku iskreno čestitamo vsem Andrejem in Andrejam ter tudi faranom župnije svetega Andreja Mošnje, v katero spadajo tudi Brezje.

Pripravila: AEF

Fotografije