Novice
22. november 2015
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva Zadnjo nedeljo bogoslužnega leta praznujemo praznik Jezus Kristusa, Kralja vesoljstva.

Cerkveno leto pri bogoslužju v Katoliški Cerkvi zaključujemo z nedeljo, ki je posvečena Kristusu, Kralju vesoljstva. Cerkev je Kristusa za kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem poudarjala, da je Kristus kot Božji sin in odrešenik sveta posebej od vnebohoda dalje deležen najvišje časti in oblasti nad vesoljstvom. Naslov Kristus Kralj nam prikliče v spomin dejstvo, da je Kristus gospodar človeštva, stvarstva in časa.
Slovesni praznik je leta 1925 uvedel papež Pij XI. (1922–1939) z namenom, da bi lik Kristusa, Kralja vesoljstva prišel bolj jasno do izraza. Smisel praznika in njegove poudarke lahko razumemo le v veri.
Drugi vatikanski koncil (1962–1965) je poudaril pomen in vlogo Jezusa Kristusa kot osrednje osebnosti v cerkvenem letu. Cerkveno leto je zato tesno povezano z bogoslužnim koledarjem Cerkve, ki se je oblikoval skozi stoletja.

Prav tako danes praznujemo god svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe. Ob prazniku se iskreno zahvaljujemo vsem, ki sodelujejo v naši baziliki kot pevci, organisti in zborovodje. Naj vam nebeška zavetnica sv. Cecilija izprosi veselje do glasbe, dobri Bog pa naj vam vsak vaš trud bogato poplača.

Pripravila: AEF

Fotografije