Novice
24. januar 2015
Obnova Muzeja jaslic na Brezjah Na Brezjah sta romarska in jasličarska tradicija od leta 2001 predstavljeni v Muzeju votivov in jaslic, ki ga romarji in obiskovalci Brezij radi in z veseljem obiskujejo.

Vsa ta leta za muzej skrbijo članice in člani Društva ljubiteljev jaslic Slovenije pod vodstvom slovenskega raziskovalca jaslic, dr. p. Leopolda Grčarja, ofm. Zaradi prizadevanj in dela Društva je muzej živ, zaznamuje ga dogajanje, neprestano ustvarjanje in predstavljanje. Muzej jaslic Brezje bo dograjen in prenovljen, odprtje bo 5. decembra 2015.
V letih delovanja Muzeja je število eksponatov – jaslic naraslo do takšne mere, da vseh jaslic ni bilo mogoče več vključiti v Muzej. Zato smo se ob koncu leta 2014 odločili, da obnovimo obstoječe prostore in Muzej povečamo za dodatne štiri prostore. Originalna namembnost prostorov, samostanski hlev, bo ostala vidna tudi po prenovi, same jaslice bodo razstavljene vsake posebej, ločeno v svoji vitrini, osvetljene z notranjo svetlobo, tako da pride do izraza vsak posamezni eksponat.
V prenovljenem muzeju bodo razstavljene različne dimenzije jaslic, od najmanjših do večjih jaslic, različnih materialov, od blizu in daleč. Avtorica idejne zasnove muzeja je arhitektka Ariana Furlan Prijon, ki je leta 2004 za razstavo »Družina v Kranju« v Gorenjskem muzeju prejela Valvazorjevo nagrado.
V projektu obnove Muzeja jaslic na Brezjah sodeluje tudi Gorenjski muzej Kranj, ki bo bdel nad strokovno restavracijo jaslic ter tematsko postavitvijo celotnega muzeja. Gorenjski muzej sodeluje s Frančiškanskim samostanom od leta 1995. Muzejski svetovalec Jože Dežman je z nasveti pomagal pri postavitvi prve zbirke jaslic in v začetku posodil razstavno opremo.
Obnova Muzeja jaslic na Brezjah je eden večjih projektov, ki smo se jih v zadnjih letih lotili na Brezjah. Muzej bo edini tovrstni v Sloveniji, njegov obstoj in razvoj pozdravljajo tudi na Ministrstvu RS za kulturo.
Zaradi prenove bo od svečnice, 2. februarja 2015, dalje Muzej jaslic na Brezjah zaprt. Že sedaj pa ste lepo povabljeni k odprtju, ki bo 5. decembra 2015.

Kaj je vodilo k ustanovitvi muzeja?

Fotografije