Novice
25. september 2014
Vizitacija Malteškega Viteškega reda Malteški red Slovenija je humanitarna organizacija, ki poleg ostalih dejavnosti na Brezjah upravlja s sobo za laično prvo pomoč. V četrtek, 25. septembra, so predstavniki Malteškega viteškega reda obiskali Brezje.

Suvereni Malteški Viteški red (SMVR) predstavlja četrti najstarejši cerkveni red in najstarejši križarski red. Ustanovljen je bil že pred letom 1099 v Jeruzalemu in je skrbel za romarje, uboge in bolne. Romarjem, bolnim in vsem pomoči potrebnim je poleg pomoči nudil tudi vojaško zaščito. V svoje redovni pravilo je zato zapisal dvoje: TUITIO FIDEIOBSEQUIUM PAUPERUM, kar pomeni »obramba vere in pomoč ubogim«. Člani SMVR se trudijo, da bi bogato Jezusovo zapuščino, ki jo je dal v osmerih blagrih, kar najbolje izvrševali s svojim življenjem in delom. Simboliko blagrov predstavlja oktagonalni (osmerokotni) malteški križ, ki ga vitezi nosijo na korni tuniki in okrog vratu, vsi člani malteških pomoči pa na svojih uniformah.
Malteška pomoč Slovenija je slovenska humanitarna organizacija, ki je kot naslednica SMBP (Slovenska malteška bolniška pomoč) ustanovljene 19. marca 1995 v Komendi, sestavni del Ustanove Malteški križ. Sprejeti med člane Malteške pomoči Slovenija, dajo svojo obljubo, da se bodo borili proti osmerim stiskam in slabostim tega sveta.

Soba za laično prvo pomoč, oz. soba svetega Janeza Krstnika, je bila odprta letos februarja in vse od takrat dalje člani Malteškega reda Slovenija skrbijo za laično prvo pomoč na Brezjah. Njihovo delo je za Brezje neprecenljive vrednosti, saj skrbijo za romarje, ki v velikem številu prihajajo k Mariji Pomagaj, v Slovensko Marijino narodno svetišče.

Vizitacijo so opravili visoki predstavniki Malteškega viteškega reda: grof Dr. Franz von Harnoncourt-Unverzagt, vodja vizitacije, p. Costantino Gilardi, O.P. ter gospa Marina Moll, zadolžena za misijone. Od slovenskih predstavnikov Malteškega reda so bili prisotni dr. Peter Vencelj, Marko Kunstelj, Avgust Mencinger, dr. med, Mag. Cveto Uršič ter Marjan Trilar. V sobi za laično pomoč je prisotne pozdravil dr. p. Leopold Grčar; v nagovoru se jim je zahvalil za nesebično pomoč vsem pomoči potrebnim in za tvorno sodelovanje s svetiščem.
Po obisku sobe za laično prvo pomoč so si gostje pod vodstvom p. Leopolda ogledali cerkev ter se skupaj priporočili Mariji Pomagaj.

Fotografije