Novice
12. september 2014
Marijino ime 200 let je slovenski narod na poseben način povezan z Brezjami in Marijo, ki jo častimo z imenom Marija Pomagaj.

Ime Marija izhaja iz hebrejskega imena Mirjam. Pomeni pa »tista, ki jo ljubi Bog«, »razsvetljevalka«, »gospa«, »vzvišena«. To ženo, doma v Nazaretu, zaročeno z Jožefom, Jezusovo Mater, Mater Cerkve, Pribežališče grešnikov, Kraljico družine …, častimo z različnimi vzdevki, ki so nastali v raznih okoliščinah zgodovine. Danes so zbrani kot litanije, ki jih molimo ob raznih priložnostih, še zlasti pa ob koncu rožnega venca. 200 let je slovenski narod na poseben način povezan z Brezjami in Marijo, ki jo častimo z imenom Marija Pomagaj. Odkar je tukaj njena kapela in njena podoba, smo v njenem naročju.

Danes obhajamo praznik Marijinega imena. Pred 501 letom so ga uvedli v Španiji. Podobno kot praznik imena Jezusovega, saj naj bi ime, ki so ga judovski starši dali svojim otrokom, izražalo tudi človekovo delovanje in smisel. Nekoč so ga praznovali 22. septembra, ker so judovske deklice dobile ime šele dva tedna po rojstvu.

Papež Inocenc XI. ga je razširil na vesoljno Cerkev kot dan zmage. In česa se spominjamo ta dan? Turki so več let pripravljali pohod v samo središče Evrope. Prihod Turkov vse do Dunaja je predstavljal resno grožnjo za celoten zahodni svet. Leta 1683 v mesecu juliju so začeli oblegati mesto, ki je bilo rešeno turške nevarnosti šele 12. septembra, ko je poljska vojska pod vodstvom svojega kralja Jana Sobieskega in ob duhovni pomoči kapucina Marka iz Aviana prispela na bojišče. Nosili so prapor z Božjo Materjo. Poljski kralj je v nevarnosti molil: “Naj prodremo proti sovražniku s popolnim zaupanjem v zaščito z nebes in s pomočjo najsvetejše Device.” Ker je bila zmaga tako nepričakovana in blesteča, je praznik Marijinega imena zahvalni praznik.

V rimskem koledarju praznik velja za podvojitev praznika Marijinega rojstva, obdržal pa se je iz zgodovinskih vzrokov in ukoreninjenosti pri ljudeh v nemško govorečih deželah. Posebej slovesno prazujejo ta dan na Dunaju in po celotni Avstriji.

V Sloveniji je šest cerkva posvečenih Marijinemu imenu. Na ta dan so naši predniki ohranjali zanimiv običaj, saj so imeli revni pravico po poljih pobirati preostalo zrnje.

Čeprav praznovanje godu ni več tako slovesno, kot je bilo v naših družinah nekoč, pa je še vedno dan, ko praznuje godovni zavetnik, marsikje vsaj tako pomemben kot rojstni dan.

Ime predstavlja našo edinstvenost in svetost. Ime ljubljene osebe nam zveni drugače kot vsa imena tega sveta. Ime Marije je še posebej milozveneče. V Svetem pismu je več oseb poimenovanih s tem imenom, najveličastejša med njimi pa je Jezusova mati, ki ji kristjani pravimo tudi Blažena Devica Marija ali Božja Porodnica ali Mati Božja.

Zato so Marijino ime in izpeljanke iz tega imena že stoletja najbolj razširjena imena v krščanskih deželah. Slovenska oblika Marija izhaja iz latinskega imena Maria. Hebrejska inačica je Mirjam. Mariologi navajajo 60 različnih razlag tega imena, pomen je še vedno dvoumen.

Ime naj bi bila izpeljanka iz Mirjam, čeprav etimologija in pomen nista povsem jasna. Mirjam po razlagi nekaterih pomeni »od Boga ljubljena«. Po drugi razlagi naj bi hebrejska beseda mirjam izhajal iz hetitske besede maria, ki pomeni kopje. Razlagalci navajajo še druge pomene: gospodarica, zmagovalka … V aramejščini naj bi pomenilo vzvišena, gospa.

Nezadostna razlaga imena pa ne zmanjšuje njegove pomembnosti in vloge. Nekateri papeži so govorili, da je bilo ime Marijinim staršem zaupano iz nebes.

Marijino ime je eno najbolj pogostih, razširjenih in češčenih imen. Nobeno ime nima toliko različnih oblik, ki izvirajo prav iz imena Marija, tudi v tujih jazikih poznajo: Mary, Marika, Marion, Mara ali Maša … V povezavi z drugimi imeni pa so nastala daljša imena: Anamarija, Marijana, MarieLouise, Marisa, Marlene … Še danes mnoge sestre redovnice nosijo pred svojim imenom Marijino ime.

Marija je ob srečanju s svojo teto Elizabeto vzkliknila: “Odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.” In res nam je Marijino ime, ime »tiste, ki jo Bog ljubi«, Jezusove Matere, drago in sveto. Zato ga izgovarjajmo ljubeče in s spoštovanjem. Poznate slovenski pregovor: »Kdor Marijino ime preklinja, iz njegovega doma sreča izginja.«?

Kaj mi pomeni Marijino ime?

Pomembnejše od razlage Marijinega imena je, kaj meni pomeni Njeno ime. Ga izgovarjam spoštljivo, ga kličem z zaupanjem, ga slavim s pesmijo?

Številne Marijine pesmi poznamo in radi prepevamo, saj so lepe in povezane z našo tradicijo. Skoraj ni romanja brez nje. Prav gotovo pa se Marijina pesem oglasi ob vseh Marijinih praznikih. Kako lepo se oglasi po Baziliki, ko pojemo naši Mariji, Mariji Pomagaj.

Prava pobožnost do Marije nam odpira oči za prave vrednote. Pomaga nam, da stvari v življenju postavimo na pravo mesto. Zato se ji radi priporočajmo in izročajmo.

Marija Pomagaj, prosi za nas!

Ob prazniku Marijinega imena 12. septembra prosimo:

Bog, naš Oče,
ko je tvoj Sin umiral na oltarju križa,
je svojo mater Devico Marijo dal tudi nam za mater.
Zaupno se zatekamo pod njeno varstvo,
kličemo ime svoje nebeške matere
in prosimo, da bi nas ti okrepil in poživil.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi ub kraljuje vekomaj.
Amen.