Novice
06. julij 2014
Pri Mariji Pomagaj smo vsi doma Prva nedelja v juliju je posvečena Slovencem po svetu. Številni so se zbrali v domovini, na Brezjah, kjer je slovesno sveto mašo ob 10. uri daroval kardinal dr. Franc Rode.

»Pri Mariji Pomagaj smo vsi romarji in pri njej smo vsi doma,« je uvodoma dejal rektor svetišča, dr. p. Robert Bahčič. Po njegovem pozdravu je p. Ciril Božič s Slovenci iz Avstralije Brezjam izročil mozaik Marije Pomagaj.

Umetniško delo g. Lojzeta Jeriča je znamenje povezanosti z domovino. Kot je povedal p. Ciril, ob obisku vsake slovenske hiše v Avstraliji hitro kje ugledaš podobo Marije Pomagaj. Blizu 20 tisoč Slovencem, ki živijo v Avstraliji, Marija Pomagaj pomeni vez z domovino. Prva Marijina podoba je k njim prišla iz ameriških Brezij, Lemonta blizu Chicaga. Sedaj so podobe Marije Pomagaj v vseh slovenskih cerkvah v Avstraliji.

Te in številne druge podobe po svetu izpričujejo zaupanje, ki ga imamo Slovenci do Marije Pomagaj. O tem je v pridigi spregovoril kardinal dr. Franc Rode. Živo je opisal Marijino lepoto, ki jo je tako prepričljivo upodobil slikar Leopold Layer pred dvema stoletjema.

»V resnici pa je vsa Marijina veličina v njeni notranjosti,« je povedal kardinal. Marija je blagoslovljena, ker se brezpogojno izroča Bogu. Vse, kar prihaja v njenem življenju, sprejema v veri, da je taka Božja volja. Zato je vzor vsakemu kristjanu.

Marija je žena, ki je vse svoje zmožnosti izkazovanja ljubezni predala Bogu. Zato nam je zgled vere in Božje vdanosti. Obenem je Marija tudi podoba trpeče Cerkve. Kot tako so jo še bolj doživeli naši rojaki, ki so jih različne stiske razkropile po svetu.

Marija pa je predvsem podoba upanja, saj je v njej uresničeno to, kar v veri pričakujemo. Sedanje stiske nam pripravljajo večno slavo, ki jo Marija že živi pri Bogu.

Pred zaključkom slovesnosti se je kardinal Rode zahvalil varuhom Marijine podobe in svetišča za ves njihov trud. Posebno hvaležnost pa ob današnjem prazniku v domovini izkazujemo rojakom po svetu, saj nas vedno spremljajo z molitvijo.

Fotografije