Novice
18. junij 2014
Jezus je moja ljubezen Sveto mašo v čast Srca Jezusovega je pri Mariji Pomagaj daroval p. Polikarp Brolih.

V pridigi je spregovoril o evangeljskih besedah, s katerimi je Jezus obsodil rojake, ki so v bogoslužju poudarjali sebe. »Prijateljstvo z Jezusom je samo v ponižnih dušah.«

Da bi to zmogli, nam je Jezus dal ne le zgled in naročilo, ampak je naš dobri in vsemogočni Bog za nas postal Kruh, jutri pa je praznik tega velikega čudeža. »To je čudež nad čudeži.«

Živi Bog, Jezus, je iz svoje božanske veličine stopil v izničenje, postal je kruh, da bi mi v ponižni ljubezni lahko izpolnjevali evangelij. “Kdor mene uživa, bo imel življenje v sebi,” nam govori Jezus.

“Če s ponižno ljubeznijo sprejemamo Evharistijo, bomo rasli v svetosti. V nas mora biti lakota po Bogu, da bomo nekoč dosegli zedinjenje z njim.”

Prosimo Marijo, da nas bo žejalo po Jezusu. “Marija komaj čaka, da jo prosimo za to, da bi bili s srcem in dušo bliže Jezusu, kot smo. Ona je naša Mati zato, da nas pripelje k cilju, ki je živi Bog. S ponižno ljubeznijo živimo povezani z Bogom, v zavedanju, da je vse Božji dar.”

Cilj naše poti v življenju ni visoka starost – število let ni pomembno, če v njih ni bogastva, ki je prijateljstvo z Bogom. Za njegovo prijateljstvo smo se zahvalili pred patrovo diamantno sveto mašo, ki bo 20. julija ob 10. uri na Brezjah. Zbrani smo se zahvalili za vse milosti, ki nam jih dobri Bog po p. Polikarpu naklanja, in prosili Marijo Pomagaj za njegovo telesno in duhovno zdravje.

Fotografije