Novice
16. april 2014
»Danes smo pri učiteljici poslušanja« Učenci poslušanja pri Mariji Pomagaj so bili v sredo velikega tedna člani velike družine, ki se imenuje Barka.

Od kod ime? Po Noetovi barki. Tako je ustanovitelj skupnosti poimenoval skupino ljudi z motnjami v duševnem razvoju in njihovih spremljevalcev. Člani so skupaj kuhali, jedli, pospravljali, delali na vrtu in kasneje v delavnicah, se sprehajali, počivali, molili, praznovali … Barka je rasla. Sprejemali so vedno več ljudi – ne le z motnjo v duševnem razvoju, ampak tudi spremljevalcev, ki so želeli z njimi živeti in delati. Danes Mednarodna zveza Barka združuje 146 skupnosti v 35 deželah po vsem svetu.

Ob njeni 50-letnici so z duhovnimi vajami v velikem tednu in obiskom Marije Pomagaj, kjer so darovali zahvalno sveto mašo, praznovali člani slovenske skupnosti Barka iz Zbilj pri Medvodah.

Sveto mašo je z njimi daroval pater Miha Sekolovnik, ki jih spremlja. Kot je povedal v pridigi, Bog nikoli ne odgovarja na naša hrepenenja tako, kot bi mi hoteli.

P. Miha je spregovoril o Judu, izdajalcu, ki je razočaran in zagrenjen. Ko nas nekdo ne sliši in ne spoštuje, nas s tem razvrednoti. Zato je neverjetno dragoceno, če znamo poslušati.

Učiteljica poslušanja je Marija, ker ima odprto srce. »Če hočem res poslušati, moram stopiti korak nazaj od svojih načrtov, da slišim – tebe.« Govoril je o angelovem pozdravu, ki velja vsakemu človeku. Vsakomur Bog sporoča: »… milosti polna, Gospod je s teboj … Vedno«.

In Marija se pozdrava najprej ustraši. Ko ji angel pove, kaj bo, stopi korak nazaj od svojih načrtov in reče: »Glej, dekla sem Gospodova …«

Tudi mi moramo stopiti od svojih načrtov korak stran, če želimo, da Bog deluje v nas in po nas.

Učenje poslušanja v Barki, ki je skupnost vere, temelji na krščanskih naukih in vzorih. Moč za življenje in delo na Barki črpajo iz Jezusovega evangelija, posebej blagrov. Po sveti maši so nas člani skupnosti obiskali v Romarskem uradu, pred odhodom pa še pomalicali v samostanu.

Naj vas v skupnosti spremlja priprošnja Marije Pomagaj, h kateri se tako iskreno zatekate.

Fotografije