Novice
12. marec 2014
Obnovitvena dela na strehi bazilike Že nekaj časa poteka sanacija strešne konstrukcije in popravilo strešne kritine bazilike.

Pri večini škarnikov in kapnih leg pri stiku je bila zaradi zamakanja velika strohnjenost prerezov. Tramovi kapne lege so bili obzidani z opeko in se niso mogli sušiti. Zaradi tega so bili ustvarjeni idealni pogoji za trohnenje lesa. Najbolj je bil strohnjen prvi špirovec ob steni in zgornja lega, prav tako tudi ostali špirovci in kapna lega. Ker je bila kapna lega obzidana z opeko je bilo onemogočeno prezračevanje in zato je v spodnjem delu močno strohnela. Zamakalo je tudi ob žloti med steno zvonika in stransko ladjo. Mnenja in navodila za sanacijo podstrešja so prispevali: gospod Franc Pelko, svetovalec za sanacijo objektov, dr. Franc Omahen, strokovno svetovanje in mnenja, gospod Blaž Hrastnik, univ. dipl. inž. gradb., Alojz Cvikl, univ. dipl. inž. gradb. in Janko Mele, univ. dipl. inž. gradbeništva.

Strokovno mnenje je bilo, da se zamenja celotno ostrešje prednjega dela stranske ladje s kapno in zgornjo lego vred. Na ostalem delu ostrešja se sanira poškodovane dele tramov kapne lege. Z odstranitvijo opečnatih oblog ob legah in odprtjem zračnega kanala se bo ponovno vzpostavilo prezračevanje podstrešja. Ob odprtju strehe se je pokazala še večja strohnjenost tramov, špirovcev in ostalega lesa, kakor se je predvidevalo. Strokovni nadzor vodi gospod Franc Nograšek.

Fotografije