Novice
18. december 2014
Film ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa Vabljeni k ogledu kratkega filma Naš vsakdanji kruh, v katerem režiser Matjaž Feguš na zelo izviren in dinamičen način upodablja življenje in delo slovenskih frančiškanov.

Redovna pokrajina, ki danes nosi ime Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa, je nastala pred petsto leti z delitvijo Vikarije Bosne na Vikariji Bosno srebreno s središčem v Srebrenici in Bosno hrvaško s središčem na Trsatu. Obe vikariji pa je povezoval skupni zavetnik sv. Križ. Po turški osvojitvi bosanskega kraljestva leta 1463 je ozemlje, na katerem so delovali člani bosanske vikarije, pripadalo ogrsko-hrvaškemu kraljestvu, Beneški republiki in Osmanskemu cesarstvu. Nenehno vojskovanje na obmejnih območjih je frančiškanom oteževalo ne le dušnopastirsko delo, pač pa v veliki meri omejevalo, občasno pa tudi onemogočalo stike med brati, ki so živeli pod turško oblastjo in brati na ozemljih pod oblastjo krščanskih vladarjev. Generalni kapitelj manjših bratov, ki je zasedal junija 1514 v Assisiju, je tako sprejel odločitev o delitvi na dve vikariji.
(Dr. Jože Škofljanec)

Spodaj si lahko ogledate 5-minutni zgodovinski dokumentarni film, ki je bil pripravljen ob 500-letnici province. Film je režiral Matjaž Feguš, produkcija Andraž Arko ofm, glasba Anton Arko.