Novice
09. november 2014
Zahvalna nedelja Zahvalna nedelja je praznik hvaležnosti, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, kot so svoboda, dobrota, dom, vera, medsebojni odnosi ...

V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih.
Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).

Na današnji praznik se tudi na Brezjah zahvaljujemo za številne milosti, ki smo jih deležni preko priprošnjice Božje Matere Marije. Naj o zahvalni nedelji spregovorijo besede rektorja bazilike, dr. p. Roberta Bahčiča:

“Današnja zahvalna nedelja nas vabi, da bi v sebi pripravili prostor, kjer bo prebivala zavest, da je vse kar smo in kar imamo neizmerni božji dar. Bogu je potrebno priznati, da na čudovite načine skrbi za nas. Smo sposobni to odkrivati v našem vsakdanjem življenju? Bog skrbi za nas tudi po naših bližnjih. Na našo vsakdanjo pot pošilja vsak dan znova žarke svoje dobrote in ljubezni. O, ko bi se tudi sami nalezli te božje pozornosti in skrbi v vsakdanjem življenju. Svet bi postal drugačen, kajti hvaležnost in dobrota spreminjat svet. Naša pravičnost se kaže tudi v tem, da božje darove delimo z drugimi in smo tako v službi darovanja in ne samo obdarovanosti. Vse kar dobimo je potrebno deliti. Darovi se ne smejo zaustaviti v naših rokah ampak morajo najti pot naprej. Morajo razveseljevati druge.
Naj gresta vedno zahvala Bogu in Mariji, ki nas tukaj na Brezjah vedno znova presenečata s svojo očetovsko in materinsko skrbjo. Bog nas ne pozablja. Kakršni koli že smo, nas obdarja v svoji zastonjskosti. Obdarja nas s tem, kar ve, da je najboljše za našo duhovno in tudi telesno rast. Obdarja nas po Cerkvi, svoji besedi, daritvi svete maše, zakramentih, molitvi, premišljevanju, dobrih delih, miloščini.
Velik dar Cerkvi je tudi Mati Marija, ki je Mati Cerkve. Tukaj na Brezjah nam Bog po Mariji podarja svoje milosti. Naj tudi nas, na tem svetem kraju, prevzame in napolni hvaležnost do Boga in drug do drugega. Na tak način nas bo naša hvaležnost Bogu in bližnjemu lepo pripravljala na večno srečo in življenje pri Njem od katera nam prihaja vse kar smo in kar imamo.
Hvala ti dobri Bog, da skrbiš za nas, da nas hraniš, varno vodiš po vseh naših poteh in ki si nam pripravil prostor pri sebi. Nam pa daj odprto srce, da se ti bomo vedno znali zahvaljevati.

Hvala tudi vsem sodelavcem, ki nam pomagate, da Slovensko Marijino narodno svetišče vsak trenutek dneva prijazno sprejema številne romarje.”

Fotografije