Novice
08. november 2014
Kapitelj pokrajinskega bratstva OFS Ljubljana na Brezjah V dvorani nad zakristijo je na Brezjah danes potekal volilni kapitelj pokrajinskega bratstva Frančiškovega svetnega reda Ljubljana.

Na srečanju so predstavniki pokrajinskega kapitlja izvolili novo vodstvo. Na pokrajinskem kapitlju lahko sodelujejo: – člani pokrajinskega sveta in predsedniki krajevnih bratstev, – člani konference pokrajinskih duhovnih asistentov in pokrajinski duhovni asistent FRAME, – predstavnik FRAME s pokrajinskega nivoja, ki ima tudi pravico glasovanja, če ima zaobljube v FSR,
in po izvolitvi: – en predstavnik za vsako krajevno bratstvo in za bratstva z več kot 20 člani za vsakih naslednjih 20 članov še po en predstavnik.

Po predstavljenih poročilih za preteklo triletno obdobje so izvolili novo vodstvo, ki bo PB OFS vodilo naslednja tri leta. Predsednica Pokrajinskega bratstva Ljubljana bo še naprej s. Marjetka Birk, podpredsednica s. Anica Švab, tajnik br. Igor Belehar, blagajničarka s. Marija Kozmos, odgovorni za vzgojo s. Mateja Trajbarič in predstavnik za Framo br. Franci Birk.

Ob zaključku srečanja so se udeleženci kapitlja s sveto mašo zahvalili za prejete milosti in prosili za modrost vodenja pokrajinskega bratstva tudi v prihodnjem mandatu.

Fotografije