Novice
27. januar 2014
Konservatorsko-restavratorska dela v Marijini kapeli Okvir, ki obdaja milostno podobo Marije Pomagaj na Brezjah, v teh dneh lepšajo skrbne roke umetnikov.

Restavratorka je o delu napisala:
“27. januarja 2014 smo v kapeli Marije Pomagaj začeli s konservatorsko-restavratorskim posegom na pozlačenem lesenem reliefnem okvirju Layerjeve slike avtorja Maksa Berganta.

Okvir je narejen zelo kvalitetno, nosilec je v dobrem stanju, prav tako je tudi pozlata zelo dobro ohranjena. Vendar pa je bilo v oktobru 2013 med odstranjevanjem debele plasti površinske umazanije opaziti, da so se skozi leta na površini začele pojavljati lokalne poškodbe, kot so: odpadanje, drobljenje in odstopanje kredno-klejne podloge zaradi krčenja lesa. Ponekod je podloga tudi podmehurjena. Na robovih ornamentov je opaziti obrabljenost in izpranost pozlate. Prav tako sta na vsaki strani manjkajoča dva zaključka ornamentov, pred kratkim pa je bil na desni strani odlomljen še en del ornamenta, ki je bil v preteklosti že ponovno pritrjen na umetnino, zakitan in retuširan z bronso v spreju.

Ob podrobnem pregledu umetnine se je pokazalo, da je bil okvir v preteklosti že restavriran. To je bilo opaziti predvsem na spodnjih ornamentih ob tabernaklju, ki so bili v celoti prevlečeni z bronso v spreju. Prav na teh delih, se je pri sondiranju pokazalo, da gre za močnejšo poškodovanost pozlate, ki je nastala zaradi prevelike bližine rož. Le-te privabljajo insekte in oddajajo večjo količino vlage, ki mehča podlogo in s tem povzroča poškodbe na pozlati, kot je izbrisanost zalata. Po celotni pozlati je opaziti tudi mušjeke kot male črne pike, ki kvarijo izgled umetnine. Tudi zaradi njih so nekatere dele v preteklosti prevlekli z bronso.

Zaradi vseh teh poškodb smo se odločili, da se umetnino lokalno restavrira in s tem preprečiti nadaljnje propadanje pozlate.

Konservatorsko-restavratorski poseg bo zajemal: površinsko čiščenje pozlate, odstranjevanje neprimernih restavratorskih posegov iz preteklosti (neprimernega kita in bronse v spreju), mehansko odstranjevanje mušjekov, lokalno utrjevanje odstopajoče kredno-klejne podloge s primernim utjevalcem, rezbarjenje manjkajočih zaključkov ornamentov iz lipovine, pritrjevanje odlomljenega dela ornamenta na okvir, dopolnjevanje manjkajoče podloge s kredno-kljenim kitom, nanašanje kredno-klejne podloge na novo izrezbarjene dele, glajenje nove podloge, nanašanje polimenta na mesta poškodb, zlatenje novo izrezbarjenih delov ornamentov z zlatimi lističi ter retuša poškodb na pozlati z zlatom v prahu.

V prvih dveh dneh se je iz okvirja očistila površinska umazanija, odstranjeni so bili mušjeki in bronsa, ki je pod sabo skrila velik del zelo dobro ohranjene sijajne pozlate. Izrezbarjena sta bila oba manjkajoča dela ornamentov, odlomljeni del ornamenta se je pritrdil s klejnim lepilom in moznikom. Poškodba je bila zakitana z epoksidno smolo. Na podlagi ocenjene poškodovanosti okvirja bo konservatorsko-restavratorski poseg trajal približno 14 dni.” (Marija Marolt, akademska konservatorka-restavratorka)

Fotografije