Novice
20. januar 2014
Misijonarke ljubezni pri Mariji Pomagaj Sestre matere Terezije pomagajo najbolj ubogim, pa ne kot socialne delavke, ampak po evangeljskem zgledu: biti vse in vse storiti z Jezusom in za Jezusa.

Redovna ustanoviteljica je blažena mati Terezija, albanska redovnica, ki se je rodila v Skopju. V Kalkuti je učila otroke, po srečanju z revščino in bedo pa je se je posvetila najrevnejšim. Ustanovila je red Misijonark ljubezni, ki ga je leta 1950 potrdil papež Pij XII. Sestre tega reda poleg treh redovnih zaobljub: uboštva, čistosti in pokorščine, sprejmejo še četrto zaobljubo: da z vsem srcem in velikodušnostjo služijo najrevnejšim med revnimi. Oblečene so v bel sari, obrobljen s tremi značilnimi modrimi črtami, tista najbolj na robu je odebeljena.

Število Marijinih misijonark se vsako leto veča, po svetu imajo skoraj osemsto redovnih hiš, dobrih 25 let tudi v Sloveniji (leta 1987 so se na Ježici naselile prve).

V Ljubljani so vedno po štiri redovnice Misijonark ljubezni, ki so različnih narodnosti. Apostolat sester je obiskovanje ljudi na njihovem domu, v domovih za ostarele in bolnišnicah. Enkrat tedensko obiščejo zapornike, na ulicah pa iščejo stike z brezdomci. Od leta 2006 imajo zavetišče za brezdomce, kjer lahko prenočijo, zajtrkujejo in večerjajo.

Sestre vsako leto leto dvakrat obiščejo Brezje. Razveselile so nas s svojo preprostostjo in srčnostjo. »Naj bo, ampak samo zato, ker verjamemo, da vsaka slika reši eno ubogo dušo iz vic,« so po dolgem pregovarjanju pristale na fotografiranje.

Drage sestre, naj vas Marijin dobrohotni pogled spremlja, ko nudite prisrčno pomoč in z nasmehom pristopate k najbolj ubogim!

Fotografije