Novice
02. avgust 2013
Praznik Marije Angelske v Porciunkuli Na Brezjah so danes svete maše ob 7.00, 8.30 in 10.00 ter zvečer ob 19.00. Spovedniki so na voljo ves dan.

Tako kot po vseh cerkvah, kjer delujejo Frančiškovi redovi, tudi pri Mariji Pomagaj danes slovesno obhajamo praznik Marije Angelske v Porciunkuli. Tomaž Čelano je zapisal: »Ta kraj je Frančišek vzljubil bolj ko vse druge. Bratom je zapovedal, naj ga imajo posebno v časteh, hotel je, naj ga bratje kot ogledalo reda vedno varujejo v ponižnosti in najglobljem uboštvu. Tukaj so se držali najstrožjega reda v vsem, tako v molku in delu kakor tudi v vseh drugih posameznih predpisih.«
Tukaj, pri Mariji Angelski, je Frančišek od papeža dobil dovoljenje, da vsak, kdor obišče ta kraj, prejme tako imenovani porciunkulski odpustek.
Popoln odpustek sme prejeti resnično skesani vernik pod tremi običajnimi pogoji: zakramentalna spoved, prejem svetega obhajila in molitev po namenu svetega očeta.
»Popoln odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena« (KKK 1471). Kristjan ga lahko prejme zase za izbrisanje krivde lastnih grehov, daruje pa ga lahko tudi za druge, tako žive kot mrtve.

Fotografije