Novice
11. avgust 2013
Sveta Klara Ko se skupaj z romarji na Brezjah oziramo k upodobitvi svete Klare na glavnem oltarju, nas danes, ob godu, njen zgled in njena zapuščina še posebej nagovarjata.

Ime Klara pomeni svetlikajoča se. In res je zgled sv. Klare svetil že za časa njenega življenja. Poročila iz tistih časov pravijo, da je Klara kot opatinja najbolj ponižno stregla vsem. Ni pretirano pridigala in delila pametnih nasvetov. S svojim zgledom je pokazala, kakšna mora biti ljubezen do bližnjega. Leta 1253, ko je umrla po dolgotrajni in hudi bolezni, je bilo v Evropi že preko 150 samostanov klaris. Sv. Klara sveti še danes. Po vsem svetu živi preko 16.ooo klaris, ki svetel zgled svoje vzornice izžarevajo naprej.
Kako nas nagovarja danes? V pismih naroča tudi nam:
»Glej nanj, ki je zate postal zaničevan, in hodi za njim, tako da zaradi njega postaneš zaničevana na tem svetu. Na svojega Ženina, najlepšega med človeškimi sinovi, (Ps 44,3), nanj, ki je zaradi tvojega odrešenja postal najnižji izmed ljudi, zaničevan in ranjen po vsem telesu, razbičan (prim. Mt 27,26), v mukah križa umirajoč – nanj se oziraj, njega premišljuj in na njega glej s hrepenenjem, da bi ga posnemala, o plemenita kraljica. Če boš z njim trpela, boš z njim kraljevala (prim. Rim 8, 17); če boš z njim žalovala, se boš z njim veselila; če boš z njim umirala na križu bridkosti (prim. 2Tim 2,11-12), boš z njim dosegla nebeška bivališča v sijaju svetih (prim. Ps 109,3). In tvoje ime bo zapisano v knjigi življenja (prim. Fil 4,3; Apd 3,5) ter bo postalo slavno med ljudmi. Zato boš vso večnost in za vse čase deležna slave nebeškega kraljestva namesto zemeljskih in krhkih časti, večnih dobrin namesto minljivih in boš živela vekomaj.«
»Lisice imajo namreč brloge, je rekel, in ptice pod nebom gnezda, Sin človekov, to je Kristus, pa nima, kamor bi glavo položil (Mt 8,20), temveč je nagnil glavo in izdihnil (prim. Jn 19,30).
Če je torej tako velik Gospod, ki je prišel v naročje Device, hotel nastopati na svetu kot zaničevan, reven in ubog človek (prim. 2 Kor 8,9), da bi ljudje – ki so bili tako ubogi in revni, tako pogreznjeni v trpljenje zaradi prevelikega pomanjkanja nebeške hrane – postali v njem bogati v posesti nebeškega kraljestva, tedaj se silno radujte in veselite …«

Fotografije