Novice
06. september 2012
Tretji dan zasedanja PAMI v Rimu Na papeški fakulteti Antonianum poteka tretji dan Marianskega in mariološkega kongresa.

Najprej nas je pozdravil fr. Primao Etzi, rektor Antonianuma. V svojem pozdravu je poudaril prispevek nekaterih sodelavcev Antonianuma, predvsem fr. Karla Baliča. V nagovoru nas je tudi umestil v današnje dogajanje.

Po njem je prevzel besedo prof. msgr. Juan Miguel Ferrer Grenesche (Sociedad Mariologica Espanola), ki je spregovoril o praktičnih in pastoralnih aplikacijah postkoncilske mariologije.

Govoril je o teoloških tokovih, ki so nastali kot posledica delovanja papežev in teologov v času po koncilu. Predvsem je poudaril vpliv dokumenta Marialis cultus na liturgijo in Marijino češčenje.

Ta dokument se je precej različno uporabljal in razlagal. Omenil je tudi oblikovanje marianskih maš, pomen različnih marianskih molitev. Na posebnem mestu so litanije in himna Akathistos, ki nas povezujejo tudi z vzhodno Cerkvijo.

Izrednega pomena pa so omembe Marije v Katekizmu, saj poudarjajo pomen Marije kot tiste, ki je vzor.

Omenil je tudi pomen Marijinih prikazanj, ki so se v Lurdu in Fatimi začele na nov način, ter celo vrsto drugih prikazanj, ki so se zgodila kasneje.

S svojim razmišljanjem nas je logično pripeljal do temeljev praznovanja leta vere, ki se začenja naslednje leto.

Predavatelj je podal tudi nekatere pomembne poudarke o delu marianskih svetišč, ki so del redne pastorale v škofijah. Marianski centri morajo biti centri nove evangelizacije, je dejal.

Bodoči duhovniki bi morali prejeti veliko mariologije, kajti to je del celovitega teološko duhovnega oblikovanja mladih duhovnikov.

Celovita predstavitev nas je utrdila v zavedanju, da ima mariologija pomembno vlogo v celotni duhovnosti Cerkve.

Fotografije