Novice
05. september 2012
Drugi dan zasedanja PAMI v Rimu Drugi dan je namenjen predvsem pregledu koncilskega dogajanja.

Ta dan Marianskega in Mariološkega kongresa v Rimu smo začeli s sveto mašo v Baziliki sv. Antona Padovanskega, ki je v sklopu Univerze Antonianum, kjer kongres poteka.

Potem je bilo prvo zasedanje. Po uvodnih pozdravih predsednika papeške marianske akademije PAMI v katerih je pozdravil vse navzoče in se ozrl na zgodovino in delo te institucije.

Prvo predavanje je imel p. Salvatore M. Perella osm, iz Papeške teološke fakultete Marianum, z naslovom: Drugi vatikanski koncil in učenje rimskih škofov. Njegovo delo zavzema seveda učenje papežev Pavla VI., Janeza Pavla I., Janeza Pavla II. in Benedikta XVI.

Najprej je poudaril, da so se prav vsi papeži zavezali Koncilu in to tudi kmalu javno povedali. Kot zanimivost je navedel dejstvo, da so vsi papeži, ki so papeževali po koncilu bili na koncilu spremljevalci kardinalov ali nadškofov in s tem služabniki koncila.

Predavatelj je omenil pomembnost VIII. poglavja konstitucije Lumen Gentium, ki govori o Mariji. Dokler so o dokumentu razpravljali, je bilo mogoče to besedilo videti kot teološko besedilo za razpravo. Po tem pa je to postal dokument najvišje avtoritete.

V hitrem pogledu skozi zgodovino je predstavil Marijino vlogo v duhovnosti in uresničenju Cerkve. Papež Benedikt je kot “papež sinteze” poudaril, da se je ravno v Mariji razodela Božja skrivnost. P. Salvatore Perella je izpostavil tudi pomebnost poučevanja Mariologije na teoloških fakultetah za poučevanje mladih duhovnikov.

Po njem je predaval prof. Alfons Langella iz Italianskega Mariološkega združenja. Osredotočil se je bolj na to, kako je bil nauk o Mariji sprejet med teologi in verniki in kako je učinkoval. V svojem zgodovinskem pregledu je pokazal tudi na stranpoti, ki so se sčasoma pojavile.

Popoldne je v slovenski skupini predaval p. dr. Leopod Grčar, ki je predstavil pomen ljudskih pobožnosti po II. vatikanskem koncilu v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču. Ljudske pobožnosti so posebna vez, ki jo Marija ustvarja med verniki in duhovniki ter jih vodi k sami Kristusovi skrivnosti.

Predavanja tega dneva so nas močno utrdila v veri, da se mora notranji človek v nas vedno znova prenavljati. Marija predstavlja celovitost odgovora Bogu. K temu odgovoru smo poklicani in pri njej najdemo moč.

Bogdan Rus OFM

Fotografije