Novice
08. junij 2012
Romanje mobiliziranih Gorenjcev pri Mariji Pomagaj Kdor je doživel veliko stisko in pomoč, ve, kako in komu se je prav zahvaliti. Mobiliziranci v nemško vojsko vsako leto najdejo pot k Mariji Pomagaj, da ji izrazijo svojo hvaležnost.

Vsako leto se pri Mariji Pomagaj na Brezjah zberejo člani Združenja mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko 1941-1945. Tudi letos, dne 8. junija 2012, so se preživeli mobiliziranci, njihovi najbližji in svojci padlih ali umrlih, zbrali v Baziliki Marije Pomagaj in izpolnili svojo obljubo.

Kljub temu da narava deluje po svojih zakonitostih, je bila tudi letos prireditev dobro obiskana. Slovesno sveto mašo je kot že nekaj let poprej daroval stolni prošt g. Jože Lap, ki je zbranim s svojim značilnim slogom podajanja vlil novih moči in optimizma.

Pred petdesetimi leti se je del preživelih zaobljubil, da se bo po končani svetovni moriji čimprej oddolžil svojim mrtvim sotrpinom, padlim na vseh koncih Evrope in Afrike ter umrlim v ujetniških taboriščih vzhoda in zahoda. Sklenili so, da se bodo v zahvalo za preživetje vseh vojnih grozot prišli poklonit brezjanski Mariji.

Vendar pa leta do osamosvojitve Slovenije niso bila naklonjena, da bi to obljubo izpolnili. Po končani svetovni katastrofi so bili po vrnitvi domov skoraj polnih petdeset let drugorazredni državljani, brez pravice do omembe padlih fantov, brez možnosti javnega spomina nanje. Šele slovenska pomlad jim je dala možnost, da so to obljubo počasi uresničili. Prvo sveto mašo za mobilizirane Slovence v nemško vojsko, njihove svojce in svojce padlih je 10. junija 1995 daroval takratni nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar. Ob tej priliki je bila postavljena tudi zahvalna spominska plošča v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Od tedaj dalje so svete maše darovali najvišji predstavniki ljubljanske nadškofije, ki jim gre izredna zahvala za uspelo nadaljevanje vsakoletnih srečanj.