Novice
14. april 2012
Brezjanska procesija z lučkami Vsako soboto Mariji Pomagaj v zahvalo in priprošnjo se po večerni maši zbiramo pri procesiji z lučkami.

Na Brezje gorenjske nas vodi srce … poje romarska pesem po napevu znane lurške. Prepevajo jo številni romarji, ki obiščejo Marijo Pomagaj v njeni Baziliki. Predlani, prvo soboto po veliki noči, je bila zvečer prva Marijina procesija z lučkami.

Čeprav je bilo vreme nezanesljivo, čez nebo so se podili temni oblaki, sem in tja se je ulila tudi kakšna ploha, je bil večer nepozabno lep. V soju zadnjih žarkov se je pročelje bazilike s pozlačenimi obrobami rozet za slovo dnevu še zadnjič prevzetno zableščalo. V cerkvi smo po večerni maši s podobnim žarom počastili Jezusa v zakramentu Evharistije.

Pri Mariji je bil izpostavljen ciborij, v njem pa sam Božji Sin v podobi bele hostije. Pred njim smo tiho molili, eni s prošnjo, drugi z zahvalo, vsi pa mirni ob Božji prisotnosti.

Po uri tihe adoracije in molitvi serafinskega rožnega venca smo za Marijino podobo stopili iz cerkve, procesija je zavila po trgu. Spredaj so hodili ministranti, za njimi patri in nato verniki, obrazi vseh so bili obžarjeni s toplo svetlobo lučk. Te svečke, delo marljivih čebel in cistercijanskih patrov, so s svojim plamenom ustvarile ravno prav svetlobe, da so zaživela besedila Marijinih pesmi na papirnatem lampijončku. Pogled na cerkev in procesijo z lučkami, ki se vije skozi vrata, čez atrij in travnik, vse do križa, je bil skrivnostno lep.

Vsaka sobotna procesija je polna trenutkov »za dušo«. Marija nas čaka … Tudi vsako soboto po večerni maši. Lepo vabljeni – najprej eno uro podarímo čaščenju najsvetejšega, zmolimo rožni venec, nato pa počastímo in prosímo Marijo pri procesiji z lučkami.