Novice
12. november 2011
Brezjanski pogovori o Janezu Jalnu V soboto smo se na Brezjah zbrali ob tradicionalnih Brezjanskih pogovorih, letos naslovljenih: BOGASTVO NEPOJMLJIVE LEPOTE - JANEZ JALEN (26. maj 1891 - 12. april 1966).

Po sveti maši in litanijah smo se ob pol desetih zbrali v dvorani nad zakristijo. Uvodni pozdrav in dobrodošlico so zbranim izrekli p. dr. Silvin Krajnc, OFM, gvardijan in rektor, Ciril Globočnik, župan občine Radovljica, p. Stane Zore, OFM, provincial. Še posebej veseli pa smo bili prvega obiska apostolskega nuncija, nj. exc. ndšk. msgr. Juliusza Janusza in njegovih prijaznih in pomenljivih besed.

V nadaljevanju so spregovorili Janez Mulej, pranečak Janeza Jalna, prof. dr. Miran Hladnik, ki je Jalna umestil v slovensko literaturo, in prof. Marjeta Žebovec, ki je podrobneje spregovorila o Jalnovih delih.

Po krajšem odmoru in molitvi angelovega češčenja smo poslušali razpravo prof. Franceta Pibernika o Jalnovem Ovčarju Marku in Vozarjih. Za konec je prof. dr. Marija Stanonik predstavila Marijo Pomagaj v literaturi J. Jalna.

Sledil je pogovor o vseh temah in sklepna molitev.

»Bralca na novo navduševati za Jalna ni potrebno, saj ni avtor nikoli zares izginil s knjižničnih polic in iz založniških programov; je preveč slovensko zaveden, preveč za vse čase in preveč pomirljiv, da bi mogel biti temu ali onemu družbenemu sistemu nevaren,« je povedal prof. dr. Hladnik.