SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA NEMZETI KEGYHELYE SZLOVÉNIÁBAN   A Segítő Szűz Mária Bazilikája Szlovénia nemzeti Mária-kegyhelye. Több ezer zarándok kötődik titokzatosan Máriához, aki Istenhez vezeti a nála oltalmat keresőt. A zarándok úgy érzi, hogy Mária befogadja, és szeretettel látja őt. Mária, segíts, hogy az Oltárhoz való járulás az emberek legszebb találkozása legyen! Isten hozott, kedves zarándok!

A hagyományos zarándoklatok élményének felfedezése

Számos zarándok újból felfedezi a zarándoklatok hagyományos módját, és gyalog jön a Segítő Szűz Bazilikájába. Az utazó az Istentől megáldott úton annak keresésére indul, hogy erőfeszítések és áldozatok árán elérje célját, és találkozzék Máriával, a remény és a vigasztalás anyjával. A Brezjébe tett zarándoklatnak nagy jelentősége van a szlovének számára, hiszen ma is sokan jönnek ide ígéretükhöz híven gyalogszerrel. A Segítő Szűz Mária Bazilika jelentős helyet foglal el más európai népek, úgy, mint a horvátok, osztrákok, olaszok és magyarok szívében is. A gyalogos zarándoklat Brezjébe ma is nagy elhatározás minden egyes zarándok életében.

Sok csoport a Segítő Szűz Mária Bazilikában zárja zarándoklatát. A plébániai zarándoklat szép esemény, amely a plébániát még jobban összetarthatja, és egyrészt az egyes ember, másrészt az egész közösség lelki elmélyülését segítheti.

„A ZARÁNDOKLAT a mi életünk képmása, a zarándokhelyek pedig A MENNYEI JERUZSÁLEM KÉPMÁSAI” A Szentatya, II. János Pápa 1996 május 17-én zarándokolt el Brezjébe, a Segítő Szűz Mária Bazilikába.

A megtérés csodája

Sok zarándok szokatlan eseményekről tudósít, amelyek a Máriához intézett, vagy Brezjében elmondott kérő imák során történtek. Az első csodás gyógyulás ötven évvel az Isten-útjának kiépítése után történt. Ma is történnek csodás gyógyulások, melyek jobbára meggyőzően bizonyíthatóak. Mindazonáltal naponta történik Brezjében csodás megtérés a szentgyónás során, amikor ezrek keresik a szív békéjét, amit Istentől meg is kapnak.

A gyertyás körmenet

Minden szombaton (Fehér vasárnaptól Mindenszentek ünnepéig) az esti szentmise után összegyűlünk gyertyás körmenetre köszönetet és kérő imát mondani a Segítő Szűzanyának. Előtte egy órán át csendben imádjuk a Legszentebbet. Ezt követően elimádkozzuk a Szeráfi Rózsafűzért is. Az esti körmenetet a szlovén plébániák együtt alakítják. A körmenet során kis gyertyákat viszünk, amelyeket egy karthauzi szerzetes készítet, és ez különleges köteléket teremt az imádságban.

A béke megtapasztalása

A Bazilika előtti tér egy parkban folytatódik, ahol a Szent Család szobra és a Kereszt áll, és ahonnét gyönyörű kilátás nyílik a Júlia-Alpokra, valamint annak legmagasabb csúcsára, a Triglav-ra. A parkban időről időre kiállítások vannak. Ez a hely a teremtés szépségeivel mindenkor a pihenésre és a lelki feltöltődésre hív.

Betlehemek

A templom mögött helyezkedik el a Betlehem-múzeum, ami a hét minden napján látogatható. A múzeum az egyes emberek munkáinak gyümölcse, akik a Betlehem-készítők egyesületét alkotják, és tovább viszik ezt a gazdag szlovén hagyományt. Isten eljön hozzánk, ő az Ádvent és a Karácsony üzenete, ami egész éven át szép és eleven valóság. Meghívunk minden kedves ide zarándoklót, hogy tekintse meg ezt a számos remekművet, melyek közel hozzák számunkra Isten születését, és hogy gyönyörködjék a Betlehemek szépségében. Megtekinthető még néhány fogadalmi kép is – a kiállított fogadalmi képek annak a lelki és kulturális gazdagságnak mutatják be egy kis részét, amit Brezjében, a Segítő Szűz Mária Bazilikában sok zarándoknemzedék adományozott.

Keresztút

A kolostor galériájában nézhető meg Nikolaj Mašukov, akadémiai festőművész Keresztút című műve. A képek megszemlélése egy imádság lehet mindazokért, akik valamely szükséghelyzetben vannak, és a mi segítségünkre szorulnak. Mindazokért, akik itt oltalmat keresnek, akik hálát adnak, és akik a maguk háláját nem tudják kimutatni.

Kulturális rendezvények és találkozók

A sekrestye fölötti felújított teremben előadások, zenei fellépések és találkozások nagy választékát szervezzük. A részletes programot rendszeresen a következő honlapon: www.marijapomagaj.net, valamint a médiumokban hozzuk nyilvánosságra. A kolostor támogatásával és vezetésével számos csoport, úgy mint biblia-, rózsafűzér-, házas-, katekumen-, valamint házasságra felkészítő csoport szerveződik.

Szíves fogadtatás

Szívből és szívesen fogadjuk Önöket, és válaszolunk kérdéseikre. Ezért nyitottunk meg a zarándokok kedves fogadására egy zarándokirodát. Minden nap 7-20 óráig (nyári időszakban), illetve 7-19 óráig (téli időszakban) állunk rendelkezésre. A kegyhelyet érintő információkon túl lelki irodalmat és szép kegytárgyakat kínálunk, melyek zarándoklatukra emlékeztetnek majd. Szeretettel látjuk Önöket! Látogassanak meg minket!

A kegyhely nyitva tartása és a szentmisék rendje

A Segítő Szűz Mária Bazilika minden nap reggeltől az esti szentmise végéig nyitva áll az Isten dicséretére érkezők és az imádkozni vágyók előtt. A szentmisék rendje: Hétköznap: 7, 8.30, 10, 19 (18)* Szombaton: 7, 8.30, 10, 16, 19 (18)* Vasár- és ünnepnap: 7, 8.30, 10, 11.30, 16, 19 (18)* * Téli időszakban.

A sekrestyében lehetőség van szentmisék mondatására, a szolgálatot teljesítő testvérrel beszélni, gyóntató atyát kérni, valamint autó megáldás kívánságát, illetve egyéb óhajt meghagyni. A sekrestye minden nap 8-12, és 14-18.30 óráig nyitva van.

Rövid történet

• 1800 Mošnjéből a plébános, Dr. Urban Ažbe a Szent Vid Templomhoz egy kis kápolnát építtetett a Segítő Szűz Mária tiszteletére.
• 1814 Leopold Layer festőművész Kranjból kifestette a kápolnát, és még ugyanabban az évben megfestette innsbrucki mintára a Segítő Szűz Mária kegyképét.
• 1863 Egy kegyelemből fakadó gyógyulás miatt egyre inkább kedveltté vált a Brezje felé vezető „Isten útja”. A templom ugyanakkor kicsi volt a zarándoktömegek befogadására.
• 1898 Az újonnan épült ferences kolostor megáldása.
• 1900 A templom megépül, és felszentelésre kerül.
• 1907 Dr. Anton Bonaventura Jeglič püspök megkoronázza a Segítő Szűz Mária kegyképét.
• 1935 A kegykép első ízben hagyja el Brezjét, és lesz a Ljubljanai Eucharisztikus Kongresszus oltalmazója.
• 1937 Jože Plečnik építész tervei alapján kerül kialakításra a templom előtti park.
• 1941 – 1947 A Mária-kép a háború ideje alatt Trsaton, illetve a Ljubljanai Dómban tartózkodik.
• 1988 II. János Pál pápa a templomnak a Basilica Minor címmet adományozta.
• 1996 Szlovéniában tett látogatása során a Szentatya felkereste a Segítő Szűz Mária Bazilikát is.
• 2000 A Szlovén Püspöki Konferencia a brezjei Segítő Szűz Mária Bazilikát szlovén nemzeti Mária-kegyhelynek nevezi ki.
• 2007 Ünnepség a kegykép megkoronázásának és a hely szabadtéri szentmisék bemutatására való alkalmassá tételének századik évfordulóján.
• 2010 A Segítő Szűz elzarándokol a Szlovéniai Eucharisztikus Kongresszusra Celjébe.

Segítő Szűz Mária, köszönjük Neked

Segítő Szűzanya! Te kinyilvánítod Isten mosolyát, Krisztus fényét tükrözöd, és helyet készítesz a Szentléleknek. Lakóhelyedül választottad Szlovénia földjének ezt a kis szegletét, hogy általad Isten szeretete hathatósan megnyilvánuljon rajtunk. Köszönetet mondunk Neked azért a sok kegyelemért, amit Te közvetítesz számunkra. Ezért mondjuk: SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA, KÖSZÖNJÜK NEKED!

Kapcsolat

Brezje 72
4243 BREZJE
SZLOVÉNIA

tel.: + 386 (0)4 537 07 00
fax.: + 386 (0)4 537 07 20

e-mail: info@marija.si

Hogy találhat meg minket?

A szlovén Mária-kegyhely, a Segítő Szűz Mária Bazilika Brezjében észak-nyugat Szlovéniában helyezkedik el. A legközelebbi nagyobb város Radovljica. A legrövidebb út autópályán át vezet Brezje felé. Amennyiben Ön Ljubljana felől Jesenice irányába utazik, kövesse a Brezje kijáratot.

GPS koordináták:

Individual GPS Northing (N) : 46,329 GPS Easting (E) : 14,2324