Novice
05. junij 2022
Pridi, pridi, Sveti Duh! Danes obhajamo slovesni praznik Binkošti. Na ta dan je po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh, s čimer so povezani začetki evangelizacije.

Binkošti obhajamo 50 dni po veliki noči. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v Cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev. Začetki Cerkve so po Apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu – Apostolskih delih – binkošti zavzemajo središčno mesto. Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku Cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spremljanju Cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo je tudi obrat Cerkev k poganom. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi Cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija.

Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika (Pfingsten iz 'der fünfzigste Tag’ (petdeseti dan)), pojem pa izhaja iz grške besede pentekoste’ (hemera), kar pomeni petdeseti (dan). Po binkoštih se v Katoliški Cerkvi nadaljuje liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora odnesejo h krstnemu kamnu, duhovniki in drugi sodelavci pa pri bogoslužju nosijo liturgična oblačila v zeleni barvi.

“Velika noč je tesno povezana s praznikom Binkošti. Jezusov dar apostolom je njegov pozdrav 'Mir van bodi’. Vstali Gospod apostolom ničesar ne očita, da jim mir, ker ve, da to v svojem srcu potrebujejo. Da jim dar Svetega Duha, dar odpuščanja grehov. Namesto očitka, zakaj so ga zapustili, jim reče, odpuščajte grehe. Tudi nam danes da darove, ki jih potrebujemo. Dar miru, ki si ga želimo, dar odpuščanja za naše grehe. Vsaka molitev je molitev k Svetemu Duhu, da nam da moči, da bi hodili po poti evangelija. Binkoštni praznik je nasprotje babilonskega stolpa, zagledanosti v nas same, ko mislimo, da zmoremo vse sami. Zgled nam morejo biti Marija in apostoli, v občestveni prošnji, ker so bili skupaj. Tudi mi smo zbrani, da bi moč Svetega duha prihajala ki nam. Da bi bil vstali Gospod vedno z nami. Vztrajajmo v molitvi z Marijo, ki jo kličemo z lepim imenom, Marija Pomagaj. Naj se vedno povežemo z Jezusom, ki je naš Odrešenik.” Je med drugim v pridigi na praznik prihoda Svetega Duha dejal rektor brezjanske bazilike, dr. p. Robert Bahčič.

Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!

Pripravila: AEF

Fotografije