Novice
26. februar 2020
Postne ali pasijonske jaslice S pepelnico smo vstopili v postni čas, čas priprave na veliko noč. V baziliki Marije Pomagaj smo pred daritveni oltar postavili postne oz. pasijonske jaslice, avtorja Walterja Govekarja.

O postnih ali pasijonskih jaslicah je na naših tleh bolj malo znanega, prisotne so predvsem na nemško govorečem območju (Avstrija, Bavarska, Tirolska).
Nekdaj je bila v Cerkvi navada, da so ob razglašenju objavili datum velike noči, tako je bilo nakazano, kako sta oba praznika med seboj tesno povezana. Jaslice, kot vidna upodobitev dogodka, ki je pomemben za človekovo razumevanje nadnaravnega posega Boga v svet in v naše življenje, so predstavitev razodetja Božje stvariteljske in odrešenjske ljubezni. Vsak človek po svoji naravi teži po čim bolj nazornem in otipljivem doživljanju pomembnih dogodkov iz njegove preteklosti in sedanjosti, s tem v zvezi pa hrepeni po nazornem prikazu najvažnejših dogodkov iz zgodovine odrešenja. Posebej to velja za prikaz Gospodovega rojstva, trpljenja, smrti in vstajenja. Jaslice torej niso le uprizoritev božične noči. Pod besedo jaslice lahko razumemo prikaz vsakega dogodka iz evangeljskega poročila. Tako poznamo tudi pasijonske, velikonočne, binkoštne jaslice in uprizoritve drugih evangeljskih poročil.

Pasijonske ali postne jaslice, nam žele prikazati trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa od velikega četrtka, preko smrtnega boja v vrtu Getsemani, Judovega izdajalskega poljuba, zasliševanja in zasmehovanja pred velikim zborom, obsodbe pred Poncijem Pilatom, bičanja, kronanja s trnjem, križevega pota, Simeonove in Veronikine pomoči, srečanja z žalostno Materjo Božjo in jeruzalemskimi ženami, do križanja, pogovora z desnim razbojnikom, izročitve Marije Božje matere učencu Janezu in njegovega sprejetja Marije na svoj dom, smrti, snemanja s križa in pokopa.

Pasijonske jaslice v baziliki Marije Pomagaj so delo jasličnega mojstra Walterja Govekarja iz Celovca na Avstrijskem Koroškem. Običajno se nahajajo v Muzeju jaslic Brezje, za letošnji postni čas pa smo jih prestavili v baziliko Marije Pomagaj.

Lepo vabljeni k ogledu.

Ob lesu jaslic se dviga les križa; Gospod je bil rojen, da plača odškodnino za upor ljudi ter zadosti za žalitve storjene Bogu. »Vsa skrivnost odrešenja je v tem, da je Božja ljubezen tako velika, da se posluži celo križa – da gre skozi križ – da vzame nase križ in da na njem slavi zmagoslavje.«
(dr. p. Leopold Grčar)

Pripravila: AEF

Fotografije