Novice
14. april 2017
Veliki petek Gospodovega trpljenja in smrti "Kristus je za nas postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom." (Flp 2,8-9)

Češčenje križa je vrhunec današnjega bogoslužja. Križ je postavljen, vendar ne več ne gori Kalvariji pred vrati antičnega Jeruzalema; ni več obdan z zmerljivkami poganskih vojakov, temveč je v središču češčenja Cerkve. V tem trenutku globokega žalovanja je Cerkev že deležna tolažbe tihe radosti vstajenja, ki je pred vrati. “Tvoj križ častimo, Gospod, in tvoje vstajenje hvalimo in poveličujemo, zakaj, glej, zaradi križa je prišlo veselje na ves svet.”
(poveto po Magnificat, april 2017, str. 203)
Obrede velikega petka je v baziliki Marije Pomagaj vodil p. Tomaž Menart. Opravilo velikega petka ima tri dele. V prvem je opravilo Božje besede, med katerim smo poslušali pasijon ali poročilo o Jezusovem trpljenju iz Janezovega evangelija ter med drugim prosili za sodobno družbo in njene voditelje, za drugače verujoče in neverujoče, za cerkvene potrebe kot tudi za odnose z judovsko skupnostjo. V drugem delu smo častili križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja, v tretjem pa je obhajilni obred. P. Tomaž Menart je s p. Robertom Bahčičem že posvečene hostije, ki jih je prinesel iz ječe, kamor jih je odnesel na veliki četrtek, po koncu obreda odnesel na novo mesto, v t. i. Božji grob.
V baziliki Marije Pomagaj se Božji grob nahaja v kapeli Marije Pomagaj.
Pridite, molimo!

Pripravila: AEF

Fotografije